British Heart Foundation

Betsi Cadwaladr University Health Board

Address:

Conwy & Denbighshire Cardiac Rehab Programme, Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan,
Rhyl LL18 5UJ


About the Programme

Exercise and educational programme based in Glan Clwyd Hospital and Colwyn Bay, Denbigh and Prestatyn Leisure Centres. Sessions held once a week for 8 weeks. Main input is from Cardiac Rehabilitation Nurses and Physiotherapist with additional input from a Dietician and Pharmacist.
Rhaglen o ymarfer corff ag addysg yn Ysbyty Glan Clwyd, Canolfannau Hamdden Bae Colwyn, Dinbych a Phrestatyn. Sesiwn unwaith yr wythnos am 8 wythnos. Prif gyfranniad gan dim Adsefydliad y Galon gyda chyfraniad gan Ddietegydd a Fferyllydd.

Contact

T: 01745 448788 ext 3946/3947 F: 03000 853652

Email For Referrals

BCU.CardiacRehabApptsCentral@wales.nhs.uk

What to expect
when you come

First session is an individual assessment followed by 8 group exercise sessions of a circuit training or gym programme. Exercise sessions last for 1 hour. These are followed by optional discussion sessions on lifestyle issues such as exercise, diet, and stress management also medication and rescusitation. Family are encouraged to attend and participate in the educational sessions.
Sesiwn unigol i asesu yw'r sesiwn gyntaf yn cael ei dilyn gan 8 sesiwn o ymarfer corff. mae'r sesiynnau Ymarfer Corff yn para am tua 1 awr. Dilynir rhain gan sesiynau trafod ynglyn a ffordd ofyw e.e. diet, ymarfer corff, rheoli straen. Mae croeso i aelodau o'r teulu neu gofalwyr ddod i'r sesiynnau hyn.

How long does it take

Each session lasts 1- 2 hours depending on option taken. programme lasts 9 weeks in total including the assessment session. Referral to a community based exercise programme is made when appropriate.
Mae pob sesiwn yn dam am 1-2 awr yn dibynnu ar eich deiws chi. Mae 8 sesiwn o Ymarfer Corff yn wthnosol. Bydd posib atgyfeirio i raglen ymarfer corff yn y gymuned ar derfyn y rhaglen os yn addas.Information for healthcare staff | Back | Home